DOLLY von Santner

DOLLY von Santner

SLOVAKIA – Slovensko
8 x CAC
2 x R.CAC
3 x BOB
3 x BOS
2 x CC
Club winner – klubový víaz
Champion of Slovakia (Šampion Slovenska)
Grand Champion of Slovakia (Grand šampion Slovenska)