FLASH GORDON von Santner

FLASH GORDON von Santner

USA – The American Kennel Club Champion – jediný pes chovaný mimo USA, ktorý sa môže pýšiť týmto excelentným a ťažko dosiahnuteľným titulom

Multi Junior Champion of

SLOVAKIA (Slovensko)
1 x VN1 (very promissing 1)
3 x CAJC
1 x BOS
1 x CW
Junior Champion of Slovakia (Slovenský šampion krásy mladých)
Club Junior Champion-club of terriers and foxterriers (Klubový šampion krásy mladých SKCHTaF)

CZECH REPUBLIC (Èeská republika)
V1 – excellent1 without tittle

REPUBLIKA SRBSKA (Srbsko)
1 x CAC
Champion Republiky Srbske (Junior šampion Srbska)

BOSNA i HERCEGOVINA (Bosna a Hercegovina)
2 x J.CAC
1 x J.BOB
Junior Champion Bosny i Hercegoviny (Junior šampion Bosny a Hercegoviny)

HUNGARY (Maïarsko)
3 x HPJ-Junior Winner
1 x BOB
1 x BOS
Junior Champion of Hungary (Maïarský junior šampion)

POLAND (Polsko)
3 x juniorCWC/CAJC
3 x BOB (zwyciezca rasy)
3 x BOJ (junior winner, zwyciezca mlodziežy)
Mlady Zwyciezca Polski
Junior Champion of Poland (Polský junior šampion)

BULGARIA (Bulharsko)
3 x BJC/J.CAC
3 x J.BOB (junior BOB)
3 x BOB
Junior Champion of Bulgaria (Bulharský junior šampion)

MONTE NEGRO (Èierna Hora)
Junior Champion of Monte Negro (Junior šampion Èiernej Hory)