Naša Starostlivosť

Naša Starostlivosť

Keď cestujeme na výstavy do zahraničia, naše deti a psy sú s nami vždy na hotely

Môžete socializova’ ko¾ko chcete, vždy sa nájde malý zlodejík, ktorý sa vymkne kontrole a kradne granulky. Keï na Vás zahraje ako sa hanbí, hneï mu odpustíte.